Om Fanny

Fanny tok sin avsluttende eksamen på Artemis School of Speech and Drama i England 1993. Etter dette har hun vært engasjert i arbeidet med språk, stemme, fortellerkunst og drama i Norge. Hun har omfattende erfaring med undervisning av alle aldersgrupper – særlig innenfor Steinerskolesystemet.

Hun har blant annet undervist ved Steinerskolen i Tromsø i 8 år, og utviklet språkforming som et eget fag på alle klassetrinn der. Det arbeidet gjorde at hun ble en ettertraktet lærer for Steinerskolelærere i hele landet.

På Steinerhøyskolen i Oslo har hun vært gjestelærer i språkforming, stemmebruk, fortellerkunst og drama i mange år. Hun har vært fast ansatt samme sted i tre år. Hun har også vært fast ansatt som språkformer på Den Norske Eurytmihøyskole.

Individuell undervisning med språkforming som terapi har hun arbeidet videre med, ved siden av den ordinære undervisningen. Hun har tatt flere etterutdanningskurs i språkformingsterapi med Dietrich von Bonin ved Artemis School of Speech and Drama, og også fått individuell oppfølging med Dr. Bonin som veileder de første årene i Tromsø.

Hun har interessert seg spesielt for Commedia del Arte på Artemis, og har tatt flere ukeskurs og helgekurs i klovning, de fleste av dem i regi av Patrick van den Boom i Norge.

Fanny har satt opp mange fortellerforestillinger, poesiforestillinger o.a. og gitt regi og hatt ansvar for innstuderingen for dramaoppsetninger m.m. Hun har også turnert en del som språkformer i eurytmiforestillinger. Hun har gjort mange fortellerkurs og språkformingskurs for lærere og barnehagepersonell rundt om i landet.

I tillegg til enkeltprosjekter og kortere kurs, driver hun pr. i dag disse fortløpende prosjektene:

  • Kilden til ordenes liv – et treårig fordypningskurs i språkforming. Se lenken “Kurs og prosjekter“.
  • Fortellerskolen 1 – et ettårig modulbasert kurs i fortellerkunst. Se lenken “Kurs og prosjekter“.
  • Fortellerskolen 2 – et ettårig modulbasert videregående kurs i fortellerkunst. Se lenken “Kurs og prosjekter“.
  • Kari Trestakk Dukketeater. Se lenken “Forestillinger“.
  • Fortellerkafeen De Fire Årstider. Se lenken “Forestillinger“.