Kilden til ordenes liv

Kilden til ordenes liv

er et treårig fordypningskurs i språkforming, som så dagens lys høsten 2021. (For mer informasjon om språkforming: se lenken “språkforming”)

I skrivende stund, mai 2024 har det første kullet på 11 studenter gått fullgått løp. De har hatt sin avslutningsforestilling på Steinerhøyskolen i Oslo i april. Vi tar nå opp studenter til et nytt forløp fra høsten 2024 av.

Det er viktig å presisere at denne utdannelsen ikke gir et Goetheanumdiplom. Det er et fordypningskurs. Men det kan tjene som et springbrett til ytterligere fordypning, med muligheter for å finne individuelle veier fram til diplom via privatundervisning og enkelte kurs etterpå.

Kurssted

Steinerhøyskolen i Oslo,
Professor Dahls gt. 30

Struktur

Vi vil møtes til gruppesamlinger på Steinerhøyskolen i Oslo tre ganger i året. Dette vil være
onsdager – kl. 17.30 til 20.30
torsdager – kl. 10 til 17 og
fredager – kl. 10 til 16

Datoene for første skoleår vil være:
uke 37, 2024: 11. – 13. september
uke 5, 2025: 29. – 31. januar
uke 17, 2025: 23. – 25. april

Drikke og litt lett bevertning til kaffepausene inngår i prisen. Lunsj ordner man selv.
Det vil bli gitt oppgaver å jobbe med mellom modulene, og det kreves mye eget arbeid for å få utbytte av kurset.

Individuelle timer avtales med lærerne. Disse er 10 timer pr student pr år, og er fordelte slik:
4 timer etter første modul
4 timer etter andre modul og
2 timer etter tredje modul
Det gis ikke anledning til å få kursbevis for enkelte moduler.

Opptak

Hvem som helst kan søke. Ingen forkunnskaper er nødvendige. Vi ser at det er en fordel å ha ulike bakgrunner. De som har øvd mye språkforming, sang eller teater fra før har bare godt av å fordype grunnleggende ting, og alle har noe å bidra med til gruppen uansett.

Vi har rullerende opptak. Men først til mølla-prinsippet gjelder. Martin eller Fanny avtaler gjerne et møte med deg, om du tenker på å begynne.

Innhold

Språkforming er ikke noe man kan lese seg til. Det må øves. På modulene jobber vi sammen som en gruppe. Både Martin og Fanny bruker mye bevegelse i undervisningen. Vi øver oss opp til å lytte til oss selv og hverandre. Vi øver forståelse for og bevissthet om de ulike musikalske elementene i språket, og øver teknikker til å klare å uttrykke dette som vi mer og mer klarer å lytte oss fram til. Vi øver oss på å stå fram på en scene; vi øver talekor, dialog og drama og bevissthet om lydenes vesen. Vi øver å jorde stemmen og pusten i kroppen m.m.m. og mye av dette øves gjennom Rudolf Steiners språkformingsøvelser.

Nedenstående er en oversikt over innholdet i de tre årenes moduler, slik vi utarbeidet det etter hvert for det første kullet, som startet opp høsten -21. Vi forbeholder oss retten til både å flytte rundt på temaene og å endre selve innholdet noe.

Første år vil modulenes tema være:

  1. Lydenes vesen, alliterasjon og norrøne versemål, litt om episk stil
  2. De greske rytmene og gresk språkopplevelse, dikt i bunden form, enkelte diktformer
  3. Episk, lyrisk og dramatisk stil

Andre år:

  1. Den lyriske stilen i språket – lyriske dikt, kreativ skriving
  2. Den dramatiske stilen i språket – dialog
  3. Dramatisk avslutningsoppgave – Vi setter opp et skuespill

Tredje år:

  1. Taleorganene – lytte og tale – fordypning av enkelte språkformingsøvelser
  2. Arbeid med noen temaer fra foredragene i “Det dramatiske kurs” av Rudolf Steiner. Korarbeid til avslutningen, samt individuelle oppgaver.
  3. Felles øvinger til avlutningsoppgavene. Framføring av individuelle oppgaver og et felles offentlig program. Utdeling av kursbevis.

I de individuelle timene gis veiledning til leksene, samt oppfølging av personlige utfordringer med stemmebruk. Vi lager gjerne mindre grupper som har timene sine sammen, da vi lærer mye av å observere hverandre.

Lærere:

Hovedlærere fra høsten 2024 vil være Martin Goldberg og Fanny Parow Knill. De er begge erfarne utøvere og lærere. Til det første kullet vårt, fra -21 til -24, har vi også hatt besøk av Dag Blakkisrud og Kristin Ledsaak. Disse to vil forhåpentligvis også komme innom og gi noen kurs for neste kull.

KURSBEVIS:

For å få kursbevis etter tre år kreves det:
– at fraværet ikke overstiger 15% for de tre årene totalt sett
– deltagelse på de to offentlige framføringene etter andre og tredje år (Ved alvorlig sykdom e.a. uforutsette omstendigheter vil vi prøve å finne en løsning.)

Fraværet regnes slik: Samlingene teller 15 timer, altså 135 timer for alle ni samlinger. De individuelle timene utgjør 30 over de tre årene – altså 165 timer totalt. 15% av dette blir ca. 25 timer.

NOEN BILDER FRA AVSLUTNINGSFORESTILLINGEN 2024: