Andre kurs, prosjekter og forestillinger.

SKREDDERSYDDE KURS OG PROSJEKTER

Jeg kan komme til skolen, barnehagen eller institusjonen din, og lage et kursopplegg skreddersydd til dere, enten det gjelder språkforming, språk og stemmebruk, kreativ skriving, fortellerkunst eller formidling generelt, eller dere vil arbeide med et teaterprosjekt. Jeg har erfaring med alle aldersgrupper, og med barn, ungdommer og voksne med særskilte behov. Her ser du et bilde fra innstuderingen til Peer Gynt, som jeg satte opp med Ljabruskolen i 2015.

FRITTSTÅENDE KURS OG PROSJEKTER

Jeg har av og til kurs i fortellerkunst, kreativ skriving eller språkforming utenom de faste kursene. Disse vil bli annonsert her på siden.